background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-46

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF053

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 2

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit
CO

: circuit deschis

CC.0 : scurtcircuit la masă
CC.1 : scurtcircuit la + 12 volţi

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu 
actuator"
 dacă el este prezent sau memorat.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.
(Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent, pentru a 
nu risca o distrugere a catalizatorului).

Particularităţi:
– CO/CC.0/CC.1 pe pene prezente.
– 1.DEF pentru orice pană memorată.
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET306 "Circuit injector cilindru 2 OBD" corespunzătoare 
solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest caz, inspiraţi-vă din 
metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 2.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 2.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Măsuraţi rezistenţa injectorului 2 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).
Înlocuiţi injectorul dacă este necesar.

La punerea contactului, verificaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 2.
Reparaţi, dacă este necesar, linia până la releul actuatori.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei:

Calculator injecţie pin 90

Pin 2 injector 2

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.