background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-44

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF045

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT SENZOR PRESIUNE COLECTOR

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit
2.DEF : evoluţie presiune colector

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi 
potenţiometre sau senzori"
 dacă el este prezent sau memorat.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma:
pornirii motorului şi creşterii rotaţiei la peste 608 rot/min timp de minim 10 s.

Particularităţi:
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET304 "Circuit senzor presiune colector OBD" 
corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest 
caz, inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor presiune 
colector.

Dacă defectul nu este prezent decât cu motorul pornit, controlaţi, cu contactul pus, coerenţa parametrului 
PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă"
.
Apăsaţi uşor pe pedala de acceleraţie (de la picior ridicat până la admisie maximă) şi controlaţi ca poziţia clapetei 
fluture să crească regulat
.
Dacă nu este cazul, informaţia nu este conformă. Aplicaţi interpretarea PR008 "poziţie clapetă fluture cu 
piciorul ridicat şi admisie maximă"
.

Controlaţi starea conectorului senzorului de presiune.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Controlaţi ca senzorul de presiune să fie branşat pneumatic.

Măsuraţi rezistenţa senzorului de presiune (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).
Înlocuiţi senzorul de presiune dacă este necesar.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a 
liniilor:

Calculator injecţie pin 16

Pin B senzor de presiune

Calculator injecţie pin 15

Pin A senzor de presiune

Calculator injecţie pin 78

Pin C senzor de presiune

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, utilizaţi metoda defectului DF345.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.