background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-41

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF032

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT MARTOR LUMINOS SUPRAÎNCĂLZIRE TEMPERATURĂ 
APĂ

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit
CO

: circuit deschis

CC.0 : scurtcircuit la masă
CC.1 : scurtcircuit la + 12 volţi

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma:
– Activării comenzii AC212 "Martor luminos alertă temperatură apă".

Particularităţi:
– CO/CC.0/CC.1 pe pene prezente.
– 1.DEF pentru orice pană memorată.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului liniei martor luminos de supraîncălzire.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Controlaţi starea martorului luminos (dacă acesta din urmă nu se aprinde).
Înlocuiţi-l dacă este necesar.

Controlaţi prezenţa a 12 V în martorul luminos.
Reparaţi legătura între martorul luminos şi siguranţă.

Branşaţi bornierul şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei:

Calculator injecţie pin 9

Tablou de Bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, consultaţi 83A, Tablou de bord, Efecte client.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.