background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-39

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF018

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE

1.DEF : pană pe circuit de putere al încălzirii
2.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit
CO

: circuit deschis

CC.0 : scurtcircuit la masă
CC.1 : scurtcircuit la + 12 volţi

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit senzor comandă releu 
actuatori" 
dacă el este prezent sau memorat.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma:
– Activării comenzii AC261 "Încălzire sondă de oxigen amonte".

Particularităţi:
– CO/CC.0/CC.1 pe pene prezente.
– 1.DEF/2.DEF pentru toate penele memorate.
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET313 "Circuit încălzire sondă de oxigen amonte" 
corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest 
caz, inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul încălzire sondă de 
oxigen amonte.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen (consultaţi Asistenţă pentru valorile de rezistenţă).
Înlocuiţi sonda dacă este necesar.

Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen.
Reparaţi legătura între pinul A al sondei de oxigen şi releul actuatori.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a 
liniei
:

Calculator injecţie pin 63

Pin B sondă de oxigen

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.