background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-37

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF014

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT ELECTROVANĂ PURJARE CANISTRĂ

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit
CO

: circuit deschis

CC.0 : scurtcircuit la masă
CC.1 : scurtcircuit la + 12 volţi

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu 
actuatori"
 dacă el este prezent sau memorat.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma:
activării comenzii AC016 "Electrovană purjare canistră".

Particularităţi:
– CO/CC.0/CC.1 pe pene prezente.
– 1.DEF pentru toate penele memorate.
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET321 "Comandă purjare canistră" corespunzătoare solicitării 
de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest caz, inspiraţi-vă din metoda 
de mai jos pentru a controla circuitul electrovană purjare canistră.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Măsuraţi rezistenţa electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.
(Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).
Înlocuiţi vana dacă este necesar.

Controlaţi, cu contactul pus, prezenţa a + 12 V în pinul 1 al vanei de purjare a absorbantului de vapori de 
benzină
.
Reparaţi dacă este necesar.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei:

Calculator injecţie pin 4

Pin 2 electrovană vană de purjare a absorbantului de vapori de benzină

Reparaţi dacă este necesar.

Înlocuiţi vana de purjare a absorbantului de vapori de benzină dacă este necesar.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.