background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-33

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF003

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ AER

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre 
sau senzori" 
dacă el este prezent sau memorat.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma:
Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare 
a grupului motoventilator).
(Defectul trebuie să devină prezent, dar poate redeveni memorat o dată ce 
instrucţiunea este terminată).

Particularităţi:
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET303 "Circuit senzor temperatură aer OBD" corespunzătoare 
solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest caz, inspiraţi-vă din 
metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură aer.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură aer.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură aer să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a 
senzorului).
(Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).
Înlocuiţi senzorul de temperatură aer dacă este necesar.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor:

Calculator injecţie pin 77

Pin 2 Senzor temperatură aer

Calculator injecţie pin 49

Pin 1 Senzor temperatură aer

Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură.
Înlocuiţi senzorul dacă este necesar.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.