background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Diagnosticare - Interpretare defecte

DF002

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT POTENŢIOMETRU CLAPETĂ FLUTURE

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi 
potenţiometre sau senzori"
 dacă el este prezent sau memorat.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma:
– Lăsaţi vehiculul cu contactul pus timp de 10 s în poziţia picior ridicat.
– Faceţi să varieze uşor potenţiometrul clapetă fluture de la picior ridicat la picior 

apăsat la maxim.

– Rămâneţi cu piciorul apăsat la maxim timp de 10 s.
(Defectul trebuie să devină prezent, dar poate redeveni memorat o dată ce 
instrucţiunea este terminată).

Particularităţi:
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET311 "Circuit potenţiometru clapetă fluture OBD" 
corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest 
caz, inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul potenţiometrului 
clapetă fluture.

Măsuraţi branşarea şi starea conectorului potenţiometrului clapetă fluture.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture (rezistenţa este nulă sau infinită în caz de pană evidentă).
Controlaţi ca evoluţia rezistenţei potenţiometrului să fie progresivă acţionând clapeta fluture de la picior ridicat 
la picior apăsat la maxim.
(Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).
Controlaţi ca clapeta fluture să antreneze corect potenţiometrul.
Reparaţi sau înlocuiţi potenţiometrul dacă este necesar.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a 
liniilor
:

Calculator injecţie pin 75

Pin A potenţiometru clapetă fluture

Calculator injecţie pin 74

Pin B potenţiometru clapetă fluture

Calculator injecţie pin 43

Pin C potenţiometru clapetă fluture

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, aplicaţi interpretarea defectului  DF345.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.

17B-32