background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

17B-23

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Diagnosticări sondă de oxigen

Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD 
prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a 
sondelor de oxigen.

Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri:
– o degradare mecanică a componentei electrice (spargere, tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică,
– o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei, deci o creştere a 

perioadei sale de basculare.

Atunci când condiţiile de test sunt obţinute, media perioadelor identificate ale sondei este efectuată, îndepărtând 
efectele parazite, şi comparată cu o perioadă medie a pragului OBD.

CONDIŢII TEST

Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite 
condiţii de funcţionare, determinate în tabelul de mai jos şi dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt 
întrunite şi păstrate:
– nici o pană electrică detectată,
– să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor,
– să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului,
– nici un rateu de combustie detectat,
– temperatură apă mai mare de 75°°°°C.

Motor

Viteză (km/h)

Turaţie 

(rot/min)

Presiune 

Colector 

(mbari)

Durată de 

Stabilizare (s)

Timp înainte de 

Autorizare 

(min.)

K7M

63/130

1856/3808

380/850

8

14

K7J

63/130

1856/3808

320/650

8

14