background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

17B-20

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Condiţii diagnosticări OBD

CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI

Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit, temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este 
cuprinsă între - 6°°°°C şi 119°°°°C, sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între - 6°°°°C şi 
119
°°°°C, sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ), atunci 
diagnosticările OBD nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului.

Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare OBD, nici o pană electrică nu trebuie să fie 
prezentă pe sistemul de injecţie, chiar dacă nu există nici o aprindere a indicatorului luminos OBD.

Diagnosticările catalizatorului şi ale sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă.

Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs, purjarea absorbantului de vapori de 
benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare.

LOGICĂ DE REALIZARE TESTE

– Soluţionaţi penele electrice.
– Ştergeţi toate penele.
– Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar).

INIŢIALIZARE COMPLETĂ OBD PRIN MODURI DE COMANDĂ

– Ştergere defecte memorate.
– Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care ar fi putut perturba programările: vană de reglare 

ralanti, ţintă sau senzor volant motor,...).

PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICAREA OBD

Programare Cuplu - Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT, motor pornit)

Realizaţi această programare prin:
– o decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 3500 şi 3000 rot/min. timp 

de cel puţin 2 s,

– o a doua decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între  2400 şi 

2000 rot/min. timp de cel puţin 3 s.

Programare indici de adaptare îmbogăţire

Pentru a efectua această programare, rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: 
"Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire".

Starea "ET202: diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată", trebuie să fie ACTIV.