background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

17B-18

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Particularităţi sistem OBD

Acest vehicul este echipat cu sistemul de diagnosticare OBD (" Diagnosticare la Bord ") care se caracterizează prin:
atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată, un indicator luminos se aprinde pe tabloul 
de bord (indicator luminos OBD). Acest indicator luminos indică şoferului că trebuie să îşi ducă vehiculul la reparat.

Diagnosticările înregistrate de OBD sunt:

diagnosticările electrice,

diagnosticarea rateurilor de combustie,

diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte,

diagnosticarea catalizatorului.

Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu.

Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură 
dată prin rulaj, cu condiţia ca, condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întrunite:

– condiţii de temperatură aer şi apă,
– condiţie de viteză (interval de valori),
– condiţii motor (presiune colector, turaţie, intervale de valori şi stabilitate),
– temporizare pornire.

Gestionarul OBD este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale. Pentru a răspunde acestei norme, 
necesităţile sunt:

– să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos OBD,
– să se memoreze defectele OBD.

CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI

O atenţie specială este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a 
indicatorului luminos OBD după restituirea vehiculului către client.

Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj, atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi:  validarea reparaţiei 
este deci obligatorie
.

Notă:
Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a indicatorului 
luminos OBD.

ATENŢIE
La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul 
de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.