background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

17B-16

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Corectare adaptivă îmbogăţire

PRINCIPIU

În faza de buclare (consultaţi 17 "Reglare îmbogăţire"), reglarea îmbogăţirii corectează timpul de injecţie pentru a 
obţine o dozare cât mai aproape posibil de îmbogăţirea  1. Valoare de corectare este apropiată de 128, având drept 
limite 0 şi 255.

Totuşi, dispersii pot să intervină pe componentele sistemului de injecţie şi să determine decalarea corectării spre  0 
sau 255, pentru a obţine îmbogăţirea 1.

Corectarea adaptivă permite să se recaleze cartografia injecţiei pentru a recentra reglarea îmbogăţirii la  128 şi a-i 
păstra o autoritate constantă de corectare spre îmbogăţire sau sărăcire.

Corectarea adaptivă a reglării îmbogăţirii se descompune în două părţi:
– corectarea adaptivă preponderentă pe sarcini medii şi ridicate motor "indice de adaptare îmbogăţire 

funcţionare",

– corectare adaptivă preponderentă pe ralanti şi sarcinile reduse motor "indice de adaptare îmbogăţire ralanti".

Corectările adaptive iau 128 drept valoare medie după iniţializare (ştergere memorie) şi au valori limite:

Corectările adaptive nu funcţionează decât cu motorul cald în fază buclare şi pe un interval de presiune colector dat.

Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare şi pe un interval de presiune colector dat.

Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare pe mai multe zone de presiune pentru ca, corectările adaptive să 
înceapă să evolueze pentru a compensa dispersiile de îmbogăţire a funcţionării motorului.

În urma reiniţializării calculatorului (întoarcere la 128 a indicilor de adaptare îmbogăţire), procedaţi obligatoriu la un 
test rutier specific.

Parametru

Motor K7J

Motor K7M

PR030: Indice de adaptare 
îmbogăţire funcţionare

64 < x < 192

64 < x < 192

PR031: Indice de adaptare 
îmbogăţire ralanti

64 < x < 192

64 < x < 192