background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

17B-15

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE

Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: Valoare corectare îmbogăţire" reprezintă 
media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de 
sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al 
gazelor de eşapament).

Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255:
– valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire,
– valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire.

INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE

Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare 
de 22°°°°C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului.

Atunci când reglarea îmbogăţirii nu a început, valoarea citită este  128.

Fază debuclare

În momentul reglării îmbogăţirii, fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii 
transmise de sondă, sunt:
– cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128,
– la acceleraţie ridicată: variabilă şi mai mare de 128,
– la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128,
– în caz de pană a sondei de oxigen: 128.

MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN

Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea 
îmbogăţirii, calculatorul nu trece în mod degradare treptată (valoare = 128) decât dacă pana a fost recunoscută 
prezentă timp de 10 s. Numai în acest caz, pana va fi memorată.

Când se detectează o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana fost deja memorată, atunci se trece direct în 
buclă deschisă. În acest caz, parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea 128.