background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

17B-14

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Reglare îmbogăţire

Anumite motoare care funcţionează cu calculatorul "EMS 31-32", sunt echipate cu două sonde de oxigen numite 
sondă amonte şi sondă aval.

ÎNCĂLZIRE SONDE

Sondele sunt reîncălzite de calculator:
– de la pornire pentru sonda amonte,
– după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior motor şi de temperatura apei 

în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval.

Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului.

TENSIUNE SONDĂ AMONTE

Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: Tensiune sondă de oxigen amonte": valoarea citită 
reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Ea este 
exprimată în milivolţi.

Atunci când motorul este buclat, tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori:
– 20 mV ±

±

±

±    50 pentru un amestec sărac,

– 840 mV ±

±

±

± 70 pentru un amestec bogat.

Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic, cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general 
de 500 mV).

TENSIUNE SONDĂ AVAL

Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR010: Tensiune sondă de oxigen aval": valoarea citită reprezintă 
tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. Ea este exprimată în milivolţi.

Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al 
îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare motor la cald şi 
nu este activată la ralanti.

Atunci când motorul este buclat, cu viteza stabilizată, tensiunea trebuie să varieze într-un interval de  600 mV ±

±

±

± 100

La decelerare, tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV.

Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti.