background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

17B-13

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Corectare adaptivă turaţie ralanti

PRINCIPIU

În condiţiile normale de funcţionare la cald, valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti variază între o 
valoare ridicată şi o valoare scăzută pentru a obţine turaţia de ralanti nominală.

În urma unei dispersii de funcţionare (rodaj, înfundare motor,...), valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti 
se poate găsi aproape de valoarea ridicată sau scăzută.

Corectarea adaptivă asupra Raportul Ciclic de Deschidere ralanti permite să se compenseze variaţiile lente ale 
necesarului de aer al motorului, pentru a recentra  Raportul Ciclic de Deschidere pe o valoare nominală medie.

Această corectare nu este efectivă decât dacă temperatura apei este mai mare de  80°°°°C20 s după pornirea 
motorului şi dacă suntem în faza de reglare ralanti nominal.

VALORI RCO RALANTI ŞI CORECTAREA SA ADAPTIVĂ

La fiecare oprire a motorului, calculatorul efectuează un recalaj al motorului pas cu pas poziţionându-l la limita 
inferioară. Această funcţie numită "recalaj" este menţinută timp de 8 s.

INTERPRETAREA ACESTOR PARAMETRI

În cazul unui exces de aer (priză de aer, tampon clapetă fluture dereglat,...), turaţia de ralanti creşte, valoarea  RCO 
ralanti scade pentru a reveni la turaţia de ralanti nominal; valoarea corectării adaptive a RCO ralanti scade pentru a 
recentra funcţionarea reglării ralanti-ului.

În cazul unei lipse de aer (înfundare, etc.), raţionamentul este inversat,  RCO ralanti creşte şi corectarea adaptivă 
creşte de asemenea, pentru a recentra funcţionarea ralanti-ului la o valoare nominală medie.

Parametru

Motor K7J

Motor K7M

PR006: Turaţie motor

752 rot/min.

752 rot/min.

PR022: RCO ralanti

7% < x <19%

8% < x < 20%

PR031: Indice de adaptare 
îmbogăţire ralanti

64 < x < 192

64 < x < 192

IMPORTANT
După ştergerea memoriei calculatorului, porniţi obligatoriu motorul apoi opriţi-l pentru a permite recalajul motorului 
pas cu pas. Reporniţi-l şi lăsaţi-l să funcţioneze la ralanti până când atinge turaţia de ralanti nominal, pentru ca, 
corectarea adaptivă să se poată recala.