background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

17B-11

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Gestionare climatizare buclă rece

Climatizarea manuală este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente:

– un tablou de comandă,
– un calculator de injecţie,
– un compresor.

Ea funcţionează în mod necomandat automat, adică, cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul 
în care compresorul funcţionează.

Principiul de funcţionare este următorul:
– Acţionarea de către utilizator a butonului "AC" situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare "0

(solicitare de aer rece dezactivată) sau "1" (solicitare de aer rece activată).

– Această stare este transmisă prin legătură filară calculatorului de injecţie, care va autoriza sau nu solicitarea de 

aer rece.

– Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare:

– Turaţie motor: dacă este prea mică, el nu va autoriza pornirea compresorului.
– Sarcină motor: dacă este prea ridicată (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie, sau urcare a unei pante 

foarte înclinate, vehicul foarte încărcat), calculatorul nu autorizează pornirea compresorului.

– Presiune freon în compresor: dacă există deja presiune freon în compresor, calculatorul trece în mod 

securizat de interdicţie şi nu autorizează pornirea compresorului.

– Dacă, calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului, el transmite o stare "1" la treapta de putere care 

va alimenta actuatorul compresorului.

Tablou de comandă cu 

selector "ON/OFF"

Legătură filară: stare "0" sau "1"

Calculator injecţie

Presiune freon

Legătură filară: stare "0" sau "1"

Treaptă de putere

Actuator compresor

Senzor de presiune freon