background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Prefaţă

17B

117B

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Prefaţă

1. APLICABILITATE DOCUMENT

Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor 
caracteristici:

2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE

Tip documentaţie

Metode de diagnosticare (prezentul document):
– Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă 

Tehnică), Dialogys.

Scheme electrice:
– Visu-Schemă (CD-ROM), hârtie.

Tip testere de diagnosticare

– CLIP

Tip scule şi dispozitive indispensabile

În cazul în care informaţiile obţinute cu testerul de diagnosticare necesită verificarea continuităţilor 
electrice, branşaţi bornierul Elé. 1497 sau bornierul universal Elé. 1681.

3. REAMINTIRI

Demers

Pentru a diagnostica calculatoarele vehiculului, puneţi contactul.

Branşaţi testerul de diagnosticare şi efectuaţi operaţiile dorite.

Vehicul(e): L90
Funcţie aferentă: Injecţie Benzină

Nume calculator: EMS 31-32
Nr. program: E1
Nr. VDIAG: 15

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Multimetru

Elé. 1681

Bornier

Elé. 1497

Bornier

IMPORTANT
– Toate controalele cu bornierul Elé. 1497 sau Elé. 1681 trebuie să fie efectuate cu bateria debranşată.
– Bornierul nu este conceput decât pentru a fi utilizat cu un multimetru. Nu alimentaţi niciodată punctele de control 

la 12 V.

17B-1