background image

19C-6

REZERVOR

Rezervor de carburant

K7J sau K7M, şi 710

19C

REMONTARE

a Remontaţi rezervorul.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a

rezervorului (2,1 daN.m).

a

a Remontaţi ansamblul linie de eşapament.
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a

catalizatorului (2,1 daN.m).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109399

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre
colectorul de eşapament şi catalizator.

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).