background image

19C-5

REZERVOR

Rezervor de carburant

K7J sau K7M, şi 710

19C

a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul

său culisându-l (urmărind săgeata).

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.

a Demontaţi piuliţele de fixare a catalizatorului pe

colectorul de eşapament.

a Desprindeţi ansamblul linie de eşapament de

caroserie.

a Puneţi ansamblul linie de eşapament pe partea

stângă.

a Ataşaţi partea faţă a ansamblului linie de eşapament

de braţul inferior faţă stânga.

a Debranşaţi conductele de carburant la ieşirea din

rezervor.

a Degrafaţi cablurile de frână de parcare:

- de pe rezervor,

- de pe caroserie.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a rezervorului,

- rezervorul.

108424

107926

108650

IMPORTANT

În timpul acestei operaţii, este obligatoriu:

- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte

incandescente de suprafaţa de lucru,

- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când

debranşaţi racordul,

- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de

carburant.

109181