background image

19C-3

REZERVOR

Rezervor de carburant

K7J sau K7M, şi 710

19C

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
a Goliţi rezervorul (consultaţi 19C, Rezervor, Golire

rezervor de carburant).

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

a Deschideţi cele două uşi spate.
a Demontaţi perna banchetei spate.

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
rezervorului

2,1 daN.m

piuliţe de fixare a
catalizatorului

2,1 daN.m

108525

108524