background image

19C-1

REZERVOR

Golire rezervor de carburant

K7J sau K7M, şi 710

19C

a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare

cu benzină.

a Branşaţi:

- racordul în "T" (Mot. 1311-08)(3) pe conducta de

ieşire a rezervorului,

- conducta (2) conţinută în modulul de control

(Mot. 1311-01) pe racordul în "T" (3).

a Puneţi extremitatea conductei (2) într-un recipient.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-08

Racord pentru măsurare
presiune carburant

Mot. 1311-01

Manometre şi racorduri
de măsurare presiune
benzină

IMPORTANT

În timpul acestei operaţii, este obligatoriu:

- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte

incandescente de suprafaţa de lucru,

- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când

debranşaţi racordul,

- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de

carburant.

108650

IMPORTANT

Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

1

109173

IMPORTANT

Această operaţie trebuie obligatoriu să fie
efectuată cu contactul întrerupt.

2

3