background image

19B-12

EŞAPAMENT

Amortizor zgomot

K7J sau K7M, şi 710

19B

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe elevator.

a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului

(Mot. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1).

a Demontaţi amortizorul zgomot.

REMONTARE

a Montaţi:

- amortizorul zgomot,

- manşonul (consultaţi 1 9 B ,   E ş a p a m e n t ,

Generalităţi).

a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de

eşapament pentru a asigura alinierea.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1199-01

T ă i e r e   t u b   d e
eşapament

108927

1