background image

19B-10

EŞAPAMENT

Catalizator

K7M, şi 710

19B

REMONTARE

a

a Remontaţi sonda de oxigen.
a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4,5 daN.m) cu

ajutorul dispozitivului (Mot. 1495).

a Montaţi:

- catalizatorul,

- manşonul (consultaţi 1 9 A ,   E ş a p a m e n t ,

Generalităţi).

a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a

catalizatorului (2,1 daN.m).

a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de

eşapament pentru a asigura alinierea.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109399

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre
colectorul de eşapament şi catalizator.