background image

19B-6

EŞAPAMENT

Catalizator

K7J, şi 710

19B

a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului

(Mot. 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1).

a Demontaţi:

- fixările catalizatorului de pe colectorul de

eşapament,

- catalizatorul.

ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR

a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator.

108351

14747

1

107926