background image

19B-2

EŞAPAMENT

Generalităţi

K7J sau K7M, şi 710

19B

3 - Punere în funcţiune dispozitiv Mot. 1199-01

Montaţi dispozitivul pe tub.

Strângeţi şuruburile dispozitivului pentru a pune
dispozitivul de tăiere sub presiune pe tub.

Rotiţi dispozitivul de tăiere cu ajutorul mânerului prin
rezemarea pe tub.

Pe măsură ce tăiaţi, restrângeţi şuruburile dispozitivului
(nu strângeţi prea tare dispozitivul pe tub pentru a
decupa fără a deforma).

4 - Poziţionare manşon service

Pentru a evita orice scurgere din eşapament, 
poziţionaţi corect manşonul pe cei doi pinteni (3) şi 
aplicaţi MASTIC pentru eşapament (consultaţi 04B, 
Ingrediente-produse, Condiţionare) în interiorul 
manşonului:

- poziţionaţi manşonul la capăt pe pinteni (3) pe partea

uzată a liniei,

- ajustaţi diametrul manşonului strângând uşor,

- montaţi elementul nou, la capăt pe pintenii (3).

Strângeţi la cuplu piuliţa de strângere a manşonului
(2,5 daN.m)
.

102118

95478

3

100649

ATENŢIE

Aveţi grijă:

- să orientaţi ansamblul « 

şurub - piuliţă de

strângere manşon 

» vertical, cu piuliţa în jos,

pentru a evita orice risc de contact sub caroserie,

- să orientaţi elementul nou astfel încât reperele

zonei de tăiere să fie aliniate (X1),

- ca cele două repere să atingă acelaşi nivel în

ambele părţi ale manşonului.

- Nu reutilizaţi un manşon uzat.

X1