background image

19B-1

EŞAPAMENT

Generalităţi

K7J sau K7M, şi 710

19B

Catalizatorul atinge temperaturi ridicate; nu staţionaţi în
apropierea materialelor inflamabile care ar putea lua
foc. 

PARTICULARITĂŢI ALE LINIEI DE EŞAPAMENT

1 - Decupare linie de eşapament

Liniile de eşapament sunt de tip monobloc.

În momentul unei înlocuirii a unuia dintre elemente,
tăiaţi linia de eşapament.

Este indispensabil:

- să materializaţi bine zona de tăiere,

- să utilizaţi corect dispozitivul de tăiere (Mot. 1199-01),

- să poziţionaţi bine manşonul service.

2 - Materializare zonă de tăiere

Două repere pe tubul de eşapament definesc zona de
tăiere (consultaţi 19A, Eşapament, Ansamblu linii).

Zona de tăiere 1

Zona de tăiere 2

Înainte de a tăia tubul, trasaţi mijlocul între cele două
repere.

Distanţa între cele două repere este de (X2) = 80 mm.

ATENŢIE

- Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat.

- Etanşeitatea, între suprafaţa de îmbinare a

colectorului de eşapament până la catalizator
inclusiv, trebuie să fie perfectă.

- Înlocuiţi sistematic toate garniturile demontate.

- În momentul demontării-remontării, catalizatorul

nu trebuie să sufere şocuri mecanice pentru a
evita riscul de deteriorare.

108351

1

108927

100649

2

X2