background image

19A-23

RĂCIRE

Grup motoventilator de răcire motor

K7J sau K7M, şi 710, şi AER CONDIŢIONAT

19A

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

CONTROL FUNCŢIONARE GRUP 
MOTOVENTILATOR

a Porniţi motorul.
a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi

17B, Injecţie benzină, Implantare elemente).

a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.
a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.
a Opriţi motorul.
a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare 

ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor 
temperatură apă »:

- citiţi codurile defectelor,

- reparaţi dacă este necesar,

- ştergeţi codurile defectelor.

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).