background image

19A-19

RĂCIRE

Termostat

K7J sau K7M, şi 710

19A

DEMONTARE

a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al

radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01)
sau al dispozitivului (Mot. 1448) (consultaţi 19A,
Răcire, Golire - umplere circuit de răcire
). 

a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului

de aer.

a Demontaţi Duriturile () din cutia suport a

termostatului (2).

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului,

- cutia suport a termostatului,

- termostatul.

REMONTARE

a Înlocuiţi obligatoriu garnitura de etanşeitate a cutiei

suport a termostatului.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei

suport a termostatului (1 daN.m).

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1202-01

Cleşte pentru colier
elastic (model mare)

Mot. 1448

Cleşte la distanţă
pentru colier elastic

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
cutiei suport termostat

1 daN.m

108565

1

2

109212