background image

19A-12

RĂCIRE

Radiator de răcire

K7J sau K7M, şi 710, şi AER CONDIŢIONAT

19A

a Demontaţi:

- pionii (8) de fixare a deflectorului de aer,

- deflectorul de aer.

a Demontaţi şuruburile de fixare (9) a condensatorului

pe radiator.

a Ataşaţi condensatorul de traversa superioară.

a Demontaţi piuliţele (10) de fixare a radiatorului.
a Demontaţi:

- clemele de fixare superioare a radiatorului,

- grupul motoventilator,

- radiatorul.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A,

Răcire, Golire - umplere circuit de răcire).

108104

108106

108107

8

8

9

9

108430

ATENŢIE

Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire sau
ale condensatorului în momentul remontării.

10