background image

19A-9

RĂCIRE

Purjare circuit de răcire

19A

PURJARE AUTOMATĂ

a

a Porniţi motorul.
a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min, până

la trei funcţionări ale motoventilatorului sau
motoventilatoarelor (timp necesar degazării
automate).

a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire

din vasul de expansiune.

IMPORTANT

- Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare,

cu motorul pornit sau cu motorul cald.

- Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât

motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu
motorul pornit.

- Terminaţi nivelul, dacă este cazul.

- Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu

motorul cald.

- Cu ajutorul unui material omologat, măsuraţi

gradul de protecţie a lichidului de răcire.

- Controlaţi scurgerile eventuale.

- Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii

habitaclului.