background image

19A-8

RĂCIRE

Golire - umplere circuit de răcire

K7J, şi 710 ≠ K7M, şi 710

19A

a Umpleţi circuitul prin vasul de expansiune.
a Închideţi şurubul de purjare imediat ce lichidul se

scurge în jet continuu.

a Umpleţi vasul de expansiune până la revărsarea

lichidului de răcire.

a Remontaţi supapa vasului de expansiune.
a Purjaţi circuitul de răcire.

a Porniţi motorul.
a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min, până

la trei funcţionări ale motoventilatorului sau
motoventilatoarelor (timp necesar degazării
automate).

a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire

din vasul de expansiune.

IMPORTANT

- Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare,

cu motorul pornit sau cu motorul cald.

- Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât

motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu
motorul pornit.

- Terminaţi nivelul, dacă este cazul.

- Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu

motorul cald.

- Cu ajutorul unui material omologat, măsuraţi

gradul de protecţie a lichidului de răcire.

- Controlaţi scurgerile eventuale.

- Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii

habitaclului.