background image

19A-6

RĂCIRE

Schemă

K7M, şi 710

19A

109415

7

6

5

4

3

2

1

(1)

Motor

(2)

Pompă de apă

(3)

Termostat

(4)

Robinet de purjare

(5)

Radiator de încălzire

(6)

Radiator de răcire

(7)

Vas de expansiune

Notă:

Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului
de expansiune este de 1,4 bari.