background image

19A-3

RĂCIRE

Control

19A

I - CONTROL ETANŞEITATE CIRCUIT

a Înlocuiţi supapa vasului de expansiune cu buşonul

dispozitivului (Ms. 554-01).

a Branşaţi aparatul de control al circuitului de răcire

(Ms. 554-07) pe buşonul dispozitivului (Ms. 554-01).

a Încălziţi motorul până la o declanşare a

motoventilatorului, apoi opriţi motorul.

a Puneţi circuitul sub presiune cu ajutorul dispozitivului

(Ms. 554-07).

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Ms. 554-01

Buşon (de schimb)
p e n t r u   a   t e s t a
supapele de vas de
expansiune

Ms. 554-07

Aparat de control
circuit de răcire şi
s u p a p ă   v a s   d e
expansiune 

Ms. 554-06

Buşon (de schimb)
p e n t r u   a   t e s t a
supapele de vas de
expansiune

97871

Notă:

- Presiunea de obţinut trebuie să fie mai mică cu

0,1 bari decât valoarea de tarare a supapei.

- Presiunea nu trebuie să scadă, în caz contrar

căutaţi scurgerea.