background image

19A-1

RĂCIRE

Generalităţi

19A

Vehiculele gamei actuale sunt echipate cu circuite de 
răcire care posedă următoarele caracteristici 
principale:

- circuit ermetic sub presiune (supapă vas de

expansiune),

- circuit care utilizează un lichid tip « D »,

- sisteme de încălzire habitaclu prin radiator tip

« aerotermă » sub planşa de bord.

PRECAUŢIE DE ORDIN GENERAL

Nu utilizaţi niciodată alte lichide decât cel recomandat:
GLACEOL RX (tip D).

Nu utilizaţi decât lichid de răcire precum:

- lichid de răcire gata de utilizare,

- antigel (necesitate de diluare, consultaţi instrucţiunile

indicate pe bidon).

În timpul unei intervenţii care necesită o golire totală a 
circuitului, clătiţi obligatoriu circuitul cu apă curată, 
suflaţi circuitul cu aer comprimat pentru a elimina 
maximul de apă, umpleţi şi purjaţi circuitul apoi 
« măsuraţi protecţia efectivă » a circuitului astfel:

- protecţie până la - 25 °C 

±

  2 °C pentru ţările cu

temperaturi scăzute şi temperate,

- protecţie până la - 40 °C 

±

  2 °C pentru ţările cu

temperaturi foarte scăzute.

IMPORTANT

Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune,
aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri
grave).

Nu scoateţi niciodată supapa vasului de expansiune
atunci când motorul este cald. 

În acelaşi fel, în timpul intervenţiei sub capotă, aveţi
grijă la punerea în funcţiune inopinată a
ventilatorului (ventilatoarelor) radiatorului.

ATENŢIE

- Lichidul de răcire contribuie la funcţionarea

corespunzătoare a motorului (schimb termic),

- Sistemul nu trebuie să funcţioneze cu apă pură.