background image

17B-35

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare sondă de oxigen

L90, şi K7J, şi 710 ≠ L90, şi K7M, şi 710

17B

PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D:

Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a
detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a
pragului O.B.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi.
Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a
perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen.

Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de 
două tipuri:

- o  degradare mecanică a componentei electrice

(spargere, tăiere fir) care se traduce printr-o pană
electrică,

- o degradare chimică a componentei care generează

o încetinire a timpului de răspuns al sondei, deci o
creştere a perioadei sale de basculare.

Atunci când condiţiile de test sunt obţinute, media
perioadelor identificate ale sondei este efectuată,
îndepărtând efectele parazite, şi comparată cu o
perioadă a pragului O.B.D.

I - CONDIŢIE TEST

Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua 
decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în 
anumite condiţii de funcţionare, determinate în tabelul 
de mai jos şi dacă, condiţiile preliminare punerii 
contactului sunt întrunite şi păstrate:

- nici o pană electrică detectată,

- să se fi efectuat programările şi recunoaşterea

cilindrilor,

- să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de

la punerea contactului,

- temperatură apă mai mare de 75°C.

II - DETECTARE PANĂ

Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport, la viteză stabilizată şi pe o durată minimă 
precizată în următorul tabel:

Pentru acest test, calculatorul inhibă purjarea
absorbantului de vapori de benzină.

Calculatorul dă instrucţiunea « diagnosticare sonde
luată în consideraţie ».

Dacă după test, testerul de diagnosticare a identificat
un defect al sondei de oxigen, (consultaţi MR 390
Diagnosticare, 17B, Injecţie benzină, Tabel
recapitulativ defecte
).

III - CONFIRMARE REPARAŢIE

E T 1 0 2 :   «  

Diagnosticare sonde luată în

consideraţie »: « ACTIV »,

ET106: « 

Diagnosticare sonde efectuată 

»:

« ACTIV »,

- nici o pană detectată şi martor luminos O.B.D stins.

Motor

Viteză (km/h)

Turaţie (rot/min)

Presiune
colector
(mbari)

D u r a t ă   d e
stabilizare (s)

Timp înainte de
autorizare
(min)

K7M

63 până la 130

1856 până la 3808

380 până la 850

8

14

K7J

63 până la 130

1856 până la 3808

380 până la 850

8

14

Motor

Raport cutie de viteze

Viteză (km/h)

Durată maximă (s)

K7J

5

70

40

K7M

5

70

40

ATENŢIE

La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu
întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe
testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a
contactului antrenează o interpretare proastă a
rezultatelor.