background image

17B-34

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare catalizator

L90, şi K7J, şi 710 ≠ L90, şi K7M, şi 710

17B

PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D:

Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o
disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului
O.B.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi.

Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este
indicatorul stării sale. Atunci când catalizatorul
îmbătrâneşte, capacitatea sa de stocare de oxigen
scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele
poluante.

I - CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE

Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată 
decât după o temporizare a funcţionării motorului 
determinată în următorul tabel, dacă, condiţiile 
preliminare punerii contactului sunt întrunite şi 
păstrate:

- nici o pană electrică,

- recunoaştere cilindru efectuată,

- nici un rateu de combustie detectat,

- să nu se fi făcut diagnosticare catalizator de la

punerea contactului,

- să se fi efectuat programările,

- buclă principală şi buclă dublă activă,

- temperatură apă mai mare de 75°C.

II - DETECTARE PANĂ

Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în
al cincilea raport la 70 km/h. Atunci când condiţiile de
intrare în diagnosticare sunt realizate, timpi de excitaţie
a îmbogăţirii sunt aplicaţi, ceea ce are drept efect
trimiterea de rafale de oxigen în catalizator. Dacă,
catalizatorul este bun, el absoarbe oxigenul şi
tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare
mediu. Dacă este uzat, el respinge oxigenul şi
tensiunea sondei de oxigen oscilează. Dacă pana este
confirmată de trei ori consecutiv, martorul luminos
O.B.D se aprinde.

Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s.

Dacă după test, testerul de diagnosticare a identificat
o pană funcţională a catalizatorului, consultaţi metoda
de diagnosticare asociată acestui simptom.

III - CONFIRMARE REPARAŢIE

ET103 « 

Diagnosticare catalizator luată în

consideraţie »: « ACTIV »,

ET107 « 

Diagnosticare catalizator efectuată 

»:

« ACTIV »,

- nici o pană funcţională catalizator detectată.

Motor

Viteză (km/h)

Turaţie (rot/min)

Presiune
colector
(mbari)

D u r a t ă   d e
stabilizare (s)

Timp înainte de
autorizare
(min)

K7M

63 până la 130

1856 până la 3808

400 până la 750

11

17

K7J

63 până la 130

1856 până la 3808

380 până la 650

11

17

ATENŢIE

La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu
întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe
testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a
contactului antrenează o interpretare proastă a
rezultatelor.