background image

17B-32

INJECŢIE BENZINĂ

Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj)

L90, şi K7J, şi 710 ≠ L90, şi K7M, şi 710

17B

PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D:

I -CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI

Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit,
temperatura aerului înregistrată de senzorul de
temperatură nu este cuprinsă între - 6 °C şi 119 °C, sau
dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este
cuprinsă între - 6 °C  şi 119 °C, sau dacă presiunea
atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de
2500 m aproximativ), atunci diagnosticările O.B.D nu
sunt autorizate până la următoarea punere a
contactului.

Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de
diagnosticare O.B.D, nici o pană electrică nu trebuie să
fie prezentă pe sistemul de injecţie, chiar dacă nu
există nici o aprindere a martorului luminos O.B.D.

Diagnosticările catalizatorului şi sondei de oxigen nu se
pot efectua decât una după cealaltă.

Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale
sondei de oxigen sunt în curs, purjarea absorbantului
de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare
sunt blocaţi la ultima lor valoare.

II - LOGICĂ DE REALIZARE TESTE

- Soluţionaţi penele electrice.

- Ştergeţi toate penele.

- Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este

necesar).

III - INIŢIALIZARE COMPLETĂ O.B.D PRIN MODURI 
DE COMANDĂ

- Ştergere defecte memorate.

- Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui

organ care a putut să perturbeze programările: vană
de reglare ralanti, ţintă volant motor,...)

IV - PROGRAMĂRI NECESARE LA 
DIAGNOSTICARE O.B.D

1 - Programare Cuplu-Gaz (Stare: ET014 
recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT, motor pornit)

Această programare se realizează prin:

- o deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea, al

treilea, al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi
3000 rot/min timp de cel puţin 2 s,

- o a doua deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al

doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport între
2400 şi 2000 rot/min timp de cel puţin 3 s.

2 - Programare indici de adaptare îmbogăţire

Pentru a efectua această programare, rulaţi vehiculul
respectând intervalele de presiune stipulate în
capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire".

Starea  ET202: Diagnosticare OBD rateuri de
combustie luată în consideraţie
, trebuie să fie
ACTIV.