background image

17B-31

INJECŢIE BENZINĂ

Particularităţi sistem (în rulaj)

L90, şi K7J, şi 710 ≠ L90, şi K7M, şi 710

17B

PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D:

Funcţionare sistem de diagnosticare O.B.D: atunci
când o anomalie care provoacă o poluare excesivă
este detectată, un martor luminos se aprinde pe tabloul
de bord (martorul luminos O.B.D), şi indică şoferului că
trebuie să-şi repare vehiculul.

Diagnosticările luate în consideraţie de O.B.D sunt:

- diagnosticările electrice,

- diagnosticarea rateurilor de combustie,

- diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen

amonte,

- diagnosticarea catalizatorului.

Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de
combustie sunt efectuate în continuu.

Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte 
şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o 
singură dată în rulaj, cu condiţia ca, condiţiile de 
diagnosticare adecvate să fie întâlnite:

- condiţii de temperatură aer şi apă,

- condiţie de viteză (interval de valori),

- condiţii motor (presiune colector, turaţie, intervale de

valori şi stabilitate),

- temporizare pornire.

Gestionarul O.B.D este complementar la gestionarea 
penelor electrice tradiţionale. Pentru a răspunde 
acestei norme, necesităţile sunt:

- să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru

anumite pene) indicatorul luminos O.B.D,

- să se memoreze defectele O.B.D.

CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI 
ASUPRA REPARAŢIEI

O atenţie particulară este necesară în momentul
intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o
aprindere a martorului luminos O.B.D după restituirea
vehiculului către client.

Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj, atunci
când indicii de adaptare sunt înregistraţi. Validarea
reparaţiei este deci obligatorie.

ATENŢIE

La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu
întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe
testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a
contactului antrenează o interpretare proastă a
rezultatelor.

Notă:

Toate penele electrice care antrenează o depăşire
a pragului de poluare provoacă o aprindere a
martorului luminos O.B.D.