background image

17B-29

INJECŢIE BENZINĂ

Reglare îmbogăţire

L90, şi K7J, şi 710 ≠ L90, şi K7M, şi 710

17B

I - ÎNCĂLZIRE SONDE

Sondele sunt încălzite de calculator:

- o dată cu pornirea pentru sonda amonte,

- după un anumit timp de funcţionare cartografiat în

funcţie de Punctul Mort Superior al motorului şi de
temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru
sonda aval.

Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în
permanenţă până la oprirea motorului.

II - TENSIUNE SONDĂ AMONTE

Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009:
TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE
": valoarea
citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de
sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Ea
este exprimată în mV.

Atunci când motorul este buclat, tensiunea trebuie să 
varieze rapid între două valori:

20 mV 

±±±±

 50 pentru un amestec sărac,

840 mV 

±±±±

 70 pentru un amestec bogat.

Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic, cu atât
informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este
în general de 500 mV).

III - TENSIUNE SONDĂ AVAL

Citire pe testerul de diagnosticare: parametru PR010:
TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AVAL
: valoarea citită
reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda
de oxigen după catalizator. Ea este exprimată în mV.

Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze
catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai
precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). Această
funcţie este activată doar după un timp de funcţionare
a motorului la cald şi nu este activată la ralanti.

Atunci când motorul este buclat, la viteză stabilizată,
tensiunea trebuie să varieze într-un interval de
600 mV 

±±±±

 100. La decelerare, tensiunea trebuie să fie

mai mică de 200 mV.

Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul
de control la ralanti.

IV - CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE

Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru
parametrul "PR035: VALOARE CORECTARE
ÎMBOGĂŢIRE
" reprezintă media corectărilor
îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de
îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda
de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de
oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al
gazelor de eşapament).

Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept 
limite 0 şi 255:

- valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire,

- valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire.

V - INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE

Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o
temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai
mare de 22 °C şi în funcţie de o temporizare de 28 s
după pornirea motorului.

Atunci când nu aţi intrat încă în reglare de îmbogăţire,
valoarea citită este 128.

Fază debuclare

Atunci când sunteţi în reglare de îmbogăţire, fazele de 
funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de 
valoarea tensiunii transmise de sondă, sunt:

- cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare

de 128,

- la acceleraţie puternică: variabilă şi mai mare de 128,

- la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere

injecţie): 128,

- în caz de pană a sondei de oxigen: 128.

VI - MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE 
PANĂ SONDĂ DE OXIGEN

Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen
este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la
reglarea îmbogăţirii, calculatorul trece în mod
degradare treptată (valoare = 128) numai dacă pana a
fost recunoscută prezentă timp de 10 s. Numai în acest
caz, pana va fi memorată.

Dacă detectaţi o pană prezentă a sondei de oxigen şi
dacă pana a fost deja memorată, atunci se trece direct
în buclă deschisă. În acest caz, parametrul PR035
"Valoare corectare îmbogăţire"
 ia valoarea de 128.