background image

17B-25

INJECŢIE BENZINĂ

Strategie injecţie - aer condiţionat

L90, şi K7J, şi 710 ≠ L90, şi K7M, şi 710

17B

I - FUNCŢIONARE SISTEM

Sistemul de aer condiţionat este o buclă rece care pune 
în joc următoarele elemente:

- un tablou de comandă,

- un calculator de injecţie,

- un compresor.

El este neregulat, adică, cantitatea de aer rece este
constantă începând cu momentul în care compresorul
funcţionează.

Acţionarea de către utilizator a butonului « AC », situat
pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare 0
(solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de
aer rece activată).

Această stare este transmisă prin legătură filară la
calculatorul de injecţie, care va autoriza sau nu
solicitarea de aer rece.

II - STRATEGII DE PORNIRE COMPRESOR

În anumite faze de funcţionare, calculatorul de injecţie
interzice funcţionarea compresorului.

Strategii calculator de injecţie:

- Dacă turaţia motorului este prea mică: pornirea

compresorului este neautorizată,

- Dacă sarcină motorului este prea ridicată (apăsare

bruscă pe pedala de acceleraţie, urcare a unei pante
foarte înclinate sau vehicul foarte încărcat): pornirea
compresorului este neautorizată,

- Dacă fluidul refrigerent este deja sub presiune în

compresor: calculatorul trece în mod de securitate de
interdicţie şi pornirea compresorului este
neautorizată.

Dacă, calculatorul de injecţie autorizează pornirea
compresorului, el transmite o stare 1 la etajul de putere
care va alimenta actuatorul compresorului.