background image

17B-22

INJECŢIE BENZINĂ

Particularităţi

K7M, şi 710

17B

PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT

Calculator  90 PINI  « EMS 

31-32 

» care pilotează

injecţia şi aprinderea.

Utilizare tester de diagnosticare.

Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial
fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie
arbore cu came. În acest caz, fazarea se efectuează în
mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort
Superior.

Turaţia de ralanti corectat în funcţie de:

- aer condiţionat,

- bilanţ electric.

Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină
comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în
funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a
motorului.

Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen
plasate în amonte şi în aval de catalizator.

Configurare automată pentru o funcţionare cu aer
condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare.
Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de
diagnosticare
).