background image

17B-17

INJECŢIE BENZINĂ

Calculator injecţie benzină

K7M, şi 710

17B

a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului.
a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4).
a Demontaţi calculatorul.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cupluri:

piuliţele de fixare a calculatorului (0,8 daN.m),

şuruburile de fixare a protectorului

calculatorului (0,8 daN.m),

şurubul bridei de fixare a bateriei (1,2 daN.m).

ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR

a

a După înlocuirea calculatorului:

- Întrerupeţi contactul.

- Iniţializaţi calculatorul:

• porniţi motorul,

• opriţi motorul,

• aşteptaţi 30 s.

- Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape 

cu ajutorul testerului de diagnosticare:

• utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN »,

• efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu

ajutorul testerului de diagnosticare.

108562

108563

3

4

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).

ATENŢIE

Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja
programat. Calculatorul poate fi reprogramat cu
ajutorul  testerului de diagnosticare  dar orice
reprogamare a calculatorului este interzisă.