background image

17B-12

INJECŢIE BENZINĂ

Senzor turaţie şi poziţie

K7M, şi 710

17B

a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor, 

după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1
sau a volantului motor:

- efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-

al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
între 3500 şi 3000 rot/min, timp de cel puţin 2 s,

- efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-

al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
între 2400 şi 2000 rot/min, timp de cel puţin 3 s,

a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare

ca această programare să fie bine efectuată, ET060:
« Semnal volant motor pornit »

a Citiţi codurile defectelor.
a Reparaţi dacă este necesar.
a Ştergeţi codurile defectelor.
a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului.

Material indispensabil

tester de diagnosticare

109211

1