background image

MOTOR  E7J-262

16

16 - 2

ALTERNATOR -  DEMAROR

B.  Becul se aprinde, motorul fiind pornit

El indică un defect de încărcare a cărui cauză poate fi:

- ruperea curelei de antrenare alternator, întreruperea conductorului de  încărcare (+

permanent);

- defectarea alternatorului (rotor, stator, diode sau perii);
- defectarea regulatorului de tensiune;
- o supratensiune.

C. Clientul reclamă un defect  de încărcare și  becul martor de la bord funcţionează

corect

Dacă tensiunea reglată, cu motorul pornit, este mai mică de 13,5 V se verifică alternatorul.

Defectul poate proveni de la:

- o diodă arsă;
- o fază întreruptă;
- praful de cărbune sau uzura colectorului.

CONTROLUL TENSIUNII

Se conectează un voltmetru la bornele bateriei şi se citeşte valoarea tensiunii acesteia.
Se porneşte motorul şi se turează până când acul voltmetrului se stabilizează pe tensiunea

reglată. Această tensiune trebuie să fie cuprinsă între 13,8 - 14,8 V.

Se  branşează  maximum  de  consumatori;  tensiunea trebuie să rămână între 13,3 -14,8 V.

ATENŢIE!

În cazul în care se sudează cu arc  electric pe vehicul, se va debranşa în mod

obligatoriu bateria şi regulatorul de tensiune (alternatorul).

Alternator

Din manualul de solenza