background image

14A-4

ANTIPOLUARE

Absorbant vapori de benzină: Control

K7J sau K7M, şi 710

14A

CONTROL ABSORBANT DE VAPORI DE 
BENZINĂ

a Astupaţi, pe absorbantul de vapori de benzină,

circuitul care vine de la rezervorul de carburant.

a Branşaţi un manometru al dispozitivului

(Mot. 1311-01) pe ieşirea aerisirii () a
absorbantului.

a Verificaţi, cu motorul la ralanti, să nu existe nici o

depresiune pe ieşirea aerisirii absorbantului. În
acelaşi mod, valoarea de comandă citită de testerul
de diagnosticare
  în parametru: PR023 « RCO
electrovană purjare canistră »
  rămâne minimă
(mai mică sau egală cu 3 %.

Există o depresiune?

- Dacă da: cu contactul întrerupt, aplicaţi cu ajutorul 

unei pompe de vid o depresiune de 500 mbari pe 

electrovană la ieşire. Depresiunea nu trebuie să 
varieze cu mai mult de 10 mbari în 30 s.

Presiunea variază?

• Da: electrovana este defectă, înlocuiţi

absorbantul de vapori de benzină (electrovana
este integrată în absorbantul de vapori de
benzină).

• Nu: este vorba de o problemă electrică, verificaţi

circuitul.

- Dacă nu: în condiţii de purjare (consultaţi 14A,

Antipoluare, Reaspirare vapori de benzină),
depresiunea trebuie să crească (în acelaşi timp,
valoarea parametrului: PR023 « RCO electrovană
purjare canistră 

»   de pe testerul de

diagnosticare creşte).

CONTROL LEGĂTURĂ REZERVOR 
ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ

a Controlaţi această legătură branşând o pompă de

vid pe conducta care merge la absorbant.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-01

M a n o m e t r e   ş i
racorduri de măsurare
presiune benzină

Material indispensabil

tester de diagnosticare

108415

1