background image

14A-2

ANTIPOLUARE

Reaspirare vapori de benzină: Control

K7J sau K7M, şi 710

14A

I - CONTROL FUNCŢIONARE PURJARE 
ABSORBANT VAPORI DE BENZINĂ

a

a Verificaţi conformitatea circuitului (consultaţi 14A,

Antipoluare, Reaspirare vapori de benzină:
Funcţionare
).

a Controlaţi starea conductelor până la rezervor.

II - CONDIŢII DE PURJARE ABSORBANT DE 
VAPORI DE BENZINĂ

a Electrovana purjării absorbantului de vapori de 

benzină este comandată prin pinul 4 al conectorului 
calculatorului atunci când:

- temperatura apei este mai mare de 60°C,

- temperatura aerului este mai mare de 10°C,

- motorul nu este la turaţie de ralanti,

- un prag de sarcină dat este atins,

- poziţia potenţiometrului clapetă fluture nu este în

« picior ridicat ».

În momentul unei diagnosticări « diagnosticare  la
bord », purjarea absorbantului de vapori de benzină
nu este autorizată.

Este posibil să vizualizaţi raportul ciclic de
deschidere a electrovanei de purjare a absorbantului
de vapori de benzină cu testerele de diagnosticare
consultând parametrul PR023: « RCO electrovană
purjare canistră »
.

Electrovana este închisă pentru o valoare mai mică
de 3 %.

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Notă:

O disfuncţionare a sistemului poate crea un
ralanti instabil sau o oprire bruscă a motorului.

97393

(1)

Rezervor

(2)

Absorbant de vapori de benzină

(3)

E l e c t r o v a n ă   d e   p u r j a r e
absorbant de vapori de benzină

(4)

Repartitor admisie

(5)

Aerisire

3

2

5

1

4