background image

14A-1

ANTIPOLUARE

Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare

K7J sau K7M, şi 710

14A

I -S CHEMĂ FUNCŢIONALĂ CIRCUIT

II - PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE

Aerisirea rezervorului se face prin absorbantul de
vapori de benzină.

Vaporii de benzină sunt reţinuţi la trecerea prin
carbonul activ conţinut în absorbant.

Vaporii de benzină conţinuţi în absorbant sunt eliminaţi
şi arşi de motor.

Pentru aceasta, se pun în legătură, prin electrovană,
absorbantul de vapori de benzină şi colectorul de
admisie. Această electrovană este integrată în
absorbantul de vapori de benzină.

Principiul electrovanei este să ofere o secţiune de
trecere variabilă (în funcţie de semnalul raportului ciclic
de deschidere) emis de calculatorul de injecţie.

Variabila secţiunii de trecere a vaporilor de benzină în
electrovană rezultă din echilibrul dintre câmpul
magnetic creat de alimentarea bobinajului şi efortul
arcului de revenire care asigură închiderea
electrovanei.

97393

(1)

Rezervor

(2)

Absorbant de vapori de benzină

(3)

E l e c t r o v a n ă   d e   p u r j a r e
absorbant de vapori de benzină

(4)

Repartitor admisie

(5)

Aerisire

(6)

Recirculare vapori de benzină
care provin din rezervor

(7)

Recirculare vapori de benzină
spre motor

1

5

4

3

2

6

7

108415

7

6

5

2

3