background image

13A-6

ALIMENTARE CU CARBURANT

Regulator de presiune carburant: Control

K7J sau K7M, şi 710

13A

a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare

cu benzină.

a Branşaţi:

- racordul în « T » (Mot.  1311-08) (3) pe conducta de

la ieşirea rezervorului,

- conducta (2) echipată cu manometru conţinut în

modulul de control (Mot. 1311-01) pe racordul în
« T » (3),

- conducta de alimentare cu benzină pe racordul în

« T » (3).

a Porniţi vehiculul pentru a porni pompa de carburant.
a Măsuraţi presiunea:

- presiunea trebuie să fie constantă (aproximativ

3,5 bari),

- câteva secunde pot fi necesare pentru a măsura o

presiune corectă.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-08

Racord pentru măsurare
presiune carburant

Mot. 1311-01

Manometre şi racorduri
de măsurare presiune
benzină

IMPORTANT

În timpul acestei operaţii, este obligatoriu:

- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte

incandescente de suprafaţa de lucru,

- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când

debranşaţi racordul,

- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de

carburant.

108650

IMPORTANT

Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

1

109173

3

2