background image

13A-3

ALIMENTARE CU CARBURANT

Rampă de injecţie - Injectoare

K7J, şi 710

13A

a

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a rampei,

- rampa de injecţie.

a Demontaţi:

- agrafele (5),

- injectoarele.

REMONTARE

a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului

injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat,
înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului
injectorului).

a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în

momentul branşării.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de

injecţie (0,7 daN.m).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

IMPORTANT

În timpul acestei operaţii, este obligatoriu:

- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte

incandescente de suprafaţa de lucru,

- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când

debranşaţi racordul,

- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de

carburant.

101473

5

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).