background image

13A-2

ALIMENTARE CU CARBURANT

Rampă de injecţie - Injectoare

K7J, şi 710

13A

DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de

aer.

a Debranşaţi:

- conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2),

- manşonul de aspirare aer.

a Demontaţi cutia filtrului de aer.

a Debranşaţi:

- conectorii injectoarelor,

- conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3).

a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe

rampa de injecţie.

a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe

rampa de injecţie.

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
rampei de injecţie

0,7 daN.m

108423

107361

1

1

2

107357

DIRECŢIE MANUALĂ

IMPORTANT

Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

ATENŢIE

Înaintea intervenţiei, protejaţi alternatorul
utilizând saci de plastic.

DIRECŢIE ASISTATĂ

IMPORTANT

Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

4

3