background image

13A-1

ALIMENTARE CU CARBURANT

Circuit de alimentare cu benzină

K7J, şi 710 ≠ K7M, şi 710

13A

Schemă funcţională circuit de alimentare cu benzină

Circuitul de alimentare cu carburant este fără retur.

Presiunea de alimentare nu variază în funcţie de
sarcina motorului.

Circuitul este compus din:

- un ansamblu de alimentare "pompă - jojă - filtru" cu

benzină echipat cu filtrul de benzină (1), pompa (2) şi
regulatorul de presiune (3) (totul situat în rezervor),

- o conductă (4) unică care vine de la rezervor,

- o rampă (5) fără conductă de retur şi fără regulator de

presiune de alimentare,

- un rezervor de recirculare a vaporilor de benzină (6).

19310

3

4

5

6

2

1